Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

ARVAL MOTORTRADE YASAL UYARI

Bu web sitesi, Paris Ticaret ve Şirketler sicilinde 352 256 424 sicil no ile kayıtlı olan, ticari merkezi 1, bd Haussmann, 75009 Paris (Fransa), (Telefon No.: + 33 (0)1 57 69 50 00 olan, SIREN Numarası (kimlik No) 68 352 256 424 olan, vergi numarası FR 352 256 424 olan, ARVAL Service Lease (bundan sonra ARVAL olarak anılacaktır) şirketine aittir.

Bu web sitesinin yayın müdürü, Genel Müdür (CEO) sıfatıyla Sayın Philippe Bismut’dır.

Bu web sitesinin hostingi 16, Bd des Italiens - 75009 Paris (Fransa) adresinde bulunan BNP Paribas tarafından sağlanmaktadır.

Kullanıcı bu Yasal Uyarıyı okuduğunu kabul eder ve buna uyacağını taahhüt eder.

Veri İşleme, Veri Dosyaları ve Bireysel Özgürlükler

6 Ocak tarihli ve 78-17 sayılı Veri işleme, Veri Dosyaları ve Bireysel Özgürlükler hakkındaki Kanun uyarınca (“Kişisel Veriler ve Özgürlükler Yasası” olarak anılır), bu web sitesi tarafından işlenen kişisel bilgilerin otomatik olarak işlenmesine yönelik olarak CNIL’e (Bilişim ve Özgürlükler Ulusal Komisyonu) resmi beyan yapılmıştır (alındı belge No. 1319411).

Bu web sitesinin kullanıcısı, web sitesindeki formlarda vereceği bilgilerin, talebine cevap verilebilmesi için gerekli olduğu ve bu bilgileri idari ve ticari yönetim amacıyla işlemekle sorumlu olan ARVAL’e gönderileceği konusunda bilgilendirilmiştir.

Kullanıcı, ARVAL - Direction Remarketing - 22, rue des Deux Gares - 92564 Rueil-Malmaison Cedex adresine bir yazı göndermek suretiyle erişim hakkına, kişisel bilgilerinin düzeltilmesine ve kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak yasal sebeplerle itiraz hakkına ve ayrıca özellikle ticari talep amaçlı olarak kişisel bilgilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

Web sitesini ziyaret ederken kullanıcının navigasyon yazılımına bir çerez otomatik olarak yüklenebilir. Çerez, bu web sitesinde tarayıcı tarafından erişilen bilgileri kaydederek kullanıcıları tanımaya yardımcı olan bir veri paketidir. Navigasyon yazılımının parametrelenmesi söz konusu çerezlerin varlığını belirlemeye ve http://www.cnil.fr/index.php?id=160 adresinde anlatıldığı şekilde bunu reddetmeye yardımcı olur. Kullanıcı, yukarıda belirtilen şart ve koşullarda, çerezler aracılığıyla aktarılmış kişisel bilgilere erişme, bunları kaldırma ve değiştirme hakkına sahiptir.

Bu web sitesini kullanan kişiler Veri İşleme, Veri Dosyaları ve Bireysel Özgürlükler Hakkındaki Kanun’un hükümlerine uymak zorundadır. Bu kanunun ihlali cezaya tabidir.

Kullanıcılar ulaşabildikleri kişisel verilere ilişkin olarak, uygunsuz veri toplamaktan veya kullanmaktan ve genel olarak özel veya tüzel kişilerin özel hayatlarına veya ünlerine zarar verecek herhangi bir hareketten kaçınmalıdır.

Telif Hakkı

Genel yapıyla birlikte yazılım, metinler, animasyonlu veya animasyonsuz görüntüler, sesler, teknik bilgi (know-how), vs. gibi web sitesini oluşturan her türlü unsur, yalnızca ARVAL veya ortaklarının mülkiyetindedir.

Adı geçen web sitesinin operatörünün açık izni olmaksızın bu web sitesinin kısmen veya tamamen sunumu yasak olup, bunun ihlal edilmesi durumunda Fikri Mülkiyet Kanunu hükümleri ve 335-2 sayılı kanun maddesi uyarınca cezai yaptırım uygulanır.

Web sitesinde bulunacak veri tabanları için de aynı durum geçerlidir. Bunlar veri tabanlarının hukuki olarak muhafaza edilmesine ilişkin 11 Mart 1996 tarihli Avrupa Direktifini, Fikri Mülkiyet Kanunu’na uyarlayan 1 Temmuz 1998 tarihli kanun hükümleri uyarınca koruma altındadır.

ARVAL ve ortaklarının web sitesinde görünen markaları ve logoları tescilli markalardır (yarı sembolik olsun olmasınl).

Bu marka ve logoların adı geçen sitenin operatörünün açık izni olmadan, web sitesindeki unsurlara dayanarak, kısmen veya tümüyle yeniden üretilmesi, Fikri Mülkiyet Kanunu Madde 713-2 uyarınca yasaktır.

Web sitesi çerçevesinde internet ağında bulunan diğer kaynaklara, özellikle de ortaklarına link verilmesi için, önceden yazılı ve açık izin alınmalıdır.

Bu web sitesinin kullanıcıları ve ziyaretçileri, web sitesi operatörünün önceden açık izni olmaksızın bu web sitesine köprü (hyperlink) koyamazlar.

Yasal sorumluluk

Bu web sitesi aracılığıyla erişilen tüm bilgiler olduğu gibi verilecektir. ARVAL, söz konusu bilgilere ilşkin açık veya örtülü şekilde herhangi bir garanti vermemekte olup söz konusu bilgilerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

ARVAL, kullanıcılarına mevcut ve doğrulanmış bilgiler ve/veya araçlar sağlamak için elinden geleni yapacaktır ancak herhangi bir hatadan, uygun bilgilerin bulunmayışından ve/veya web sitesinde virüs bulunmasından sorumlu tutulamaz.